Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 18 юли 2016 г.

Предложения за промени в проекта за Наредба за ГММП на МРРБ, предложена за обществено обсъждане от АГКК на 11 юли 2016 г.

Камарата на геодезистите в България, внесе предложения за промени в проекта за Наредба за геодезическите мрежи с местно предназначение и приложенията към същата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, предложена за обществено обсъждане от Агенцията по геодезия, картография и кадастър на 11 юли 2016 г.
Предложеният текст е публикуван на страница "Предложения за промяна на нормативната уредба".

Няма коментари:

Публикуване на коментар