Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 8 юли 2016 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство

Влиза в сила новия Закон за изменение и допълнение на Закона за културното наследство.
Обърнете внимание, че липсва текста за "мълчаливото съгласие".
Обърнете внимание и на § 11 от ПЗР на Закона:
"§ 11. Актуализацията на регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 6, създаването и поддържането на специализирана карта и регистри по чл. 19, ал. 1, т. 7 се финансират целево от държавния бюджет, в съответствие със стратегията за електронно управление, по годишни програми, одобрени с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на културата."

Може да проследите дебатите в зала на първо четене и на второ четене.

Няма коментари:

Публикуване на коментар