Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 14 юли 2016 г.

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за ползването на повърхностните води от 2011 г.

Уважаеми колеги,
Предстои изменение и допълнение на Наредбата за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 200 от 13.07.2011 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 22.07.2011 г.), което касае и геодезичните дейности, във връзка с издаване на разрешителни за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от реките с цел поддържане на проводимостта им. (Проект на Наредба за изменение и допълнение; Проект на доклад към Наредба за изменение и допълнение)
Обществените консултации по проекта продължават до 01 август 2016 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар