Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 14 септември 2016 г.

Предложения за проекти на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Варна

Уважаеми колеги,
Обръщам ви внимание, че на електронната страница на община Варна е публикуван проект за дневен ред и проекто-документи за заседание на 16.09.2016 г. на Временна комисия “Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаймодеиствието му с общинската администрация”.

Един проблем се потулва, вместо да бъде решен: Вместо да бъде създадена постоянна комисия по правни въпроси (една от най-важните комисии), се предлага същата да бъде временна.

Другата важна стъпка е разглеждане на проекти на Правилник за организацията и дейността на
обществения посредник на територията на Община Варна, т.нар. общински омбудсман.
За щастие има два проекта, а не само един.

Моля, за вашите становища по отношение на повдигнатите въпроси!

Проект за дневен ред и проекто-документи за заседание на 16.09.2016 г. (pdf)

Няма коментари:

Публикуване на коментар