Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 9 септември 2016 г.

Предложение за допълнение на проекта на Закон за изменение и допълнение на Предложение за допълнение на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

Уважаеми колеги,
Комисията за защита на конкуренцията, предлага съществени допълнения в Закона за защита на конкуренцията, имащи отношение към картелните споразумения и обезщетяването на потърпевшите лица.
Може да прочетете проекта на ЗИД на ЗЗК и мотивите към същия, изработени от Комисията за защита на конкуренцията.
Според мен, такова изменение не може да мине без съответната промяна на Закона за геодезията и картографията и то, именно с този законопроект.
Становището и двата варианта на промени, може да прочетете тук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар