Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 11 октомври 2016 г.

НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА СТРУКТУРАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИДЕНТИФИКАТОРА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ И НА НОМЕРА НА ЗОНАТА НА ОГРАНИЧЕНИЕ В КАДАСТЪРА

Най-сетне, едно ненужно плащане и забавяне на процедурите в АГКК е преодоляно.
Благодарим на юристите подготвили и отстоявали нормата, както и на МРРБ!

Умажаеми колеги,
Обърнете внимание, че при изменение на КККР, не се закупуват временни идентификатори. Обърнете внимание и на случаите, в които се променя идентификатор.

Наредба

Няма коментари:

Публикуване на коментар