Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

вторник, 4 октомври 2016 г.

Ще се разработва нов формат за обмен на кадастрални и други пространствени данни за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър.

АГКК откри процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изработване на нов формат за обмен на кадастрални и други пространствени данни за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър".
Срокът за подаване на офертите е до до 08 ноември 2016 г.

Проектът цели "да се разработи нов формат за обмен на пространствени данни с отворен код, който да поддържа и да може да интегрира в себе си данните от кадастралните карти и регистри, да поддържа данни и номенклатури и от останалите разпространени официални масиви от пространствени данни в страната (повечето във формати CAD, ZEM и SHP). Трябва да се осигури този формат да съдържа тези данни и да осигури оперативна съвместимост между тях и отделните информационни системи и софтуерни пакети, които ги четат и модифицират. Форматът трябва да отразява съвременните тенденции в развитието на пространствените масиви от данни, които държавните институции поддържат и да позволява чрез публикуването на подробна и коректна съпътстваща документация за неговата архитектура, за да могат трети лица да могат да го използват за да четат и създават пространствени данни в такъв вид, както и безпрепятствено да могат да създават софтуерни инструменти и пакети, които да го използват за съхранение и пренос на пространствени данни."


Няма коментари:

Публикуване на коментар