Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

понеделник, 3 октомври 2016 г.

Променя се Закона за регионалното развитие като се монополизира от държавата изработването на Регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и Националната концепция за пространствено развитие.

Започва да се национализира дейността по устройственото планиране. Освен че приема схемите за пространствено развитие, държавата ще ги изработва.

Проект на Закон за допълнение на Закона за регионалното развитие

Ако този текст остане, трябва да се променят Конституцията и ЗОП.
За съжаление, тоталитарна България, така и не даде шанс на демократична България.

P.S. След публикуването на проекта и мотивите беше публикуван и доклада...


1 коментар: