Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

сряда, 5 октомври 2016 г.

МРРБ предлага съществени промени в Закона за устройство на територията.

Предложените промени са важни и добри. Целта е да се облекчи административната тежест.
С предложения ЗИД на ЗУТ, се предлагат и промени в следните закони:

  • Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата в Република България
  • Закона за Камарата на строителите
  • Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
  • Закона за защита при бедствия
  • Закона за енергийната ефективност
  • Закона за управление на отпадъците

Моля, дайте вашите предложения за промяна на проекта.

Общественото обсъждане продължава до 17.10.2016 г.

Проект на ЗИД на ЗУТ.
Мотиви.

Няма коментари:

Публикуване на коментар