Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

четвъртък, 6 октомври 2016 г.

Камарата на геодезистите в България не приема въвеждането на държавен монопол върху проектантската дейност!КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com


СТАНОВИЩЕ
относно Проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за регионалното развитие


Камарата на геодезистите в България не приема текста на изменението и категорично се противопоставя срещу устновяването на монопол в която и да е сфера на социалните и икономическите взаимоотношения, с изключение на случаите, изрично регламентирани в Конституцията на Република България.


По-долу посочваме нашите конкретни предложения за изменение на проекта.


  1. Текстът на § 1 да отпадне.
  2. Текстът на § 2 да отпадне.
  3. Текстът на § 3 да отпадне.
  4. Текстът на § 4 да отпадне.
Мотиви към т.т. 1-4: Текстът на изменението е в нарушение на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България.
Дейностите, за които може да се установи държавен монопол, са подробно изброени в 18, ал. 4 от Конституцията.
С предложения проект на ЗИД на ЗРР, се предлага установяване на монопол върху проктантска дейност, която е и стопанска дейност по смисъла на българското и европейското законодателство.инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България

гр. Варна, 06 октомври 2016 г.


Няма коментари:

Публикуване на коментар