Мисли

"Когато нацистите дойдоха за комунистите, аз мълчах; не бях комунист.
Когато дойдоха за социалдемократите, аз мълчах; не бях социалдемократ.
Когато дойдоха за тези от профсъюзите, аз мълчах; не членувах в профсъюз.
Когато дойдоха за евреите, аз мълчах; не бях евреин.
Когато дойдоха за мен - вече нямаше кой да говори."
Мартин Нимьолер (1892 - 1984)

петък, 21 октомври 2016 г.

"Пу, за мен!" или "Тази лента е моя, другата не я давам..."

В един глас, народни представители от ГЕРБ, БСП, БДЦ-НС, ДПС и АБВ, поискаха заздравяване на статуквото с необяснимо за демократичната държава предложение за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).
Ето текста на предложението:
"Към чл. 26 да се прибави нова алинея 4 със следното съдържание:
(4) Когато за Председател на общински съвет бъде избран държавен служител, същият има право на неплатен служебен отпуск за времето на изпълнение на съответната длъжност.
Към чл. 38 ал. 7 да се добави ново изречение със следното съдържание:
Изречение 2:
При избор на държавен служител за кмет, същият има право на неплатен служебен отпуск за времето на изпълнение на съответната длъжност."
Без да коментираме пунктоационните неточности, не можем да не забележим отявлената съпротива на статуквото срещу наложените демократични принципи. Сякаш можем между редовете да прочетем и имената на главните герои на произведението (тези, за които се правят промените). Оставаме с надежда да победи здравия разум!

Вносители на законопроекта:
АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ - ПП ГЕРБ
МИХАИЛ МИКОВ - "БСП лява България"
ЯВОР ХАЙТОВ - "Български демократичен център - Народен съюз"
МАРТИН ИВАНОВ - "Български демократичен център - Народен съюз"
ДОБРОМИР ПРОДАНОВ - ПП ГЕРБ
ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА - ПП ГЕРБ
КАТЯ ПОПОВА-  ПП ГЕРБ
РУМЕН ИВАНОВ - ПП ГЕРБ
ПЕТЯ АВРАМОВА - ПП ГЕРБ
ЕРДИНЧ ХАЙРУЛА - "Движение за права и свободи"
ГЕОРГИ КЮЧУКОВ - "АБВ"
По-долу, прилагам официалното становище на Камарата на геодезистите в България, депозирано в Народното събрание на Република България.
КГБ - знак5.jpg

КАМАРА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Електронен адрес: www.geodezisti.net
Моб. тел.: +359 (88) 8240587
Електронна поща: imagebg@gmail.com

СТАНОВИЩЕ
относно Проект на Закон за изменение и допълнение на
Закона за местно самоуправление и местна администрация
(654-01-128/19.10.2016 г.)


Камарата на геодезистите в България не приема предложения законопроект и категорично се противопоставя на опитите за уреждане на бъдещи привилегии на лица, заемащи значими обществени длъжности, като Председател на общински съвет и Кмет.


Мотиви:
Фигурите Председател на общински съвет и Кмет, са високо отговорни и “осветени” в общественото пространство. Едно от условията, в практиката на избор на тези длъжности, е високия морал на кандидатите за постовете, което се поставя под въпрос с предложеното изменение.
От друга страна, крайно погрешно е запазването на място на титуляр, заемащ държавна длъжност, при промяна на местоработата. В момента, законодателят е поставил в привилегирована позиция бъдещите кандидати за посочените длъжности. Същите ползват отпуск и могат да напуснат заеманата длъжност без предизвестие. Исканото изменение, ще внесе допълнителни привилегии и ще постави в подчинено положение настоящия работодател.
В допълнение на мотивите, ще посочим и малката вероятност да се запълнят овакантените длъжности с качествени специалисти, поради това, че същите ще заемат работните места “по заместване”. В приложените към законопроекта мотиви, неправилно се твърди, че бъдещите кандидати за тези обществени длъжности са “дискриминирани”. Напротив - бъдещите ни управници, доброволно и напълно осъзнато избират общественото поприще и в повечето случаи - по-високата заплата. А след като същите са “висококвалифицирани служители”, няма да има пречки, те да бъдат назначени на старата си длъжност, след надлежно проведен конкурс.


инж. Йоан Крикор Каратерзиян
Председател на управителния съвет на
Камарата на геодезистите в България
гр. Варна, 21 октомври 2016 г.

1 коментар:

  1. Невероятна наглост:
    След изказването на Найден Зеленогорски: "... бях 12 години кмет и като приключих ми се пазеше мястото като директор на „Пощите“ и съвсем нормално и логично", 13 народни представители приеха единодушно проекта.

    ОтговорИзтриване